Logo femminilie, plurale

'נשי ברבים', הגל:

יוצרות קולנוע איטלקיות 2010-2021

בהתחלה מספרן היה בודד; ואז, לאט לאט, הן מצאו את עצמן חלק מקבוצה שהולכת ומתרבה.

הן הבמאיות שהפכו בשנים האחרונות ל׳גל׳ הנשים הראשון של הקולנוע האיטלקי. כולן השתתפו בפסטיבלים חשובים וזכו בפרסים יוקרתיים, אך מעל הכל, ביימו סרטים יפים וחדשים עם סיפורים מקוריים. מבטן שינה את ההיסטוריה של הקולנוע האיטלקי. כעת, סרטיהן יוצגו בישראל לראשונה.

נשי, ברבים: במאיות קולנוע איטלקיות 2010-2021.
אורגן על ידי Cinecittà בשיתוף עם המכונים האיטלקיים לתרבות של תל אביב ושל חיפה ועם Adamas Italia Israele – רוני פלוס.

גלילה למעלה